CH_logo_20x15cm_highres

För- och nackdelar med att anlita en Bröllopskoordinator

Bröllopskoordinator och brud

Scroll down for an English version!

Javisst, bröllop är fantastiska tillställningar men ibland kan planeringen vara allt annat än fantastisk. Ni kan säkert kämpa er igenom det, men det kan löna sig att anlita professionell förstärkning.

Här går vi igenom för- och nackdelar med att ta hjälp av en bröllopsplanerare.

Fördelar:
De tar hand om detaljerna.

Sannolikt har ni aldrig planerat ett så här stort event tidigare. Så. Många. Detaljer. Bröllopsplanerare har gjort det här tidigare – ofta – så de kan hjälpa er att hantera detaljerna ni kanske annars skulle förbise.  En planerare kan också hjälpa er att få så mycket som möjligt ur er budget och allokera kostnaderna på bästa sätt.

De känner till lokala leverantörer.

Planerare kan verkligen vara en skänk från ovan om ni planerar ett bröllop där ni inte bor, men de som bor lokalt kan också ha nytta av hjälpen eftersom en planerare sannolikt känner till de flesta ställen och leverantörer i området. ”Då flera av oss jobbar heltid med eventplanering, nätverkar vi och tar reda på allt om lokala företag och leverantörer och bygger upp ett nätverk för att hålla oss à jour med trender,” säger Leslie Weekes, bröllops- och eventkonsult i Washington DC och New York.  ”Om en klient letar efter en videograf tar det inte veckor av efterforskning och mail som verkar skickas ut i ingenstans. Det behövs ett eller ett par telefonsamtal.”


De tar av sin tid, inte din.

En bröllopsplanerare som arbetar heltid med eventplanering, behöver inte smyga undan på jobbet för att ta ett samtal om viktiga bröllopsdetaljer – det är deras jobb.


De fixar problemen.

Om något går fel under ceremonin eller mottagningen – och något går alltid fel – behöver ni inte tänka på det. Bröllopsplaneraren hanterar det så att ni slipper.


Nackdelar:
Ni måste släppa en del på kontrollen.

Om ni tycker det är jobbigt att inte hantera allting själva, kanske det känns besvärligt att lämna över detaljerna inför ett av de största event ni sannolikt kommer att vara involverade i. Det är förstås inte omöjligt. Leslie Weekes fortsätter: ”Tvärtom mot vad jag först fick lära mig när jag började med detta, så fungerar perfektionister riktigt bra tillsammans med en planerare – jag tror till och med att de gör oss till bättre på vårt jobb.”  Ni måste däremot vara helt ärliga mot er själva, om det är något ni kan vara bekväma med.  ”Försäkra er om att bröllopsplaneraren ni anlitar är lika detaljorienterad som ni är, och att deras värderingar och sätt att kommunicera är i linje med era,” säger Jayna Cooke på EVENTup.


Det är en extra kostnad.
”Ja, planerare känner till marknaden, vilket ibland innebär att de kan spara pengar åt er – men inte alltid,” säger Jayna Cooke. Om er budget redan närmar sig maxgränsen, men om ni ändå verkligen skulle behöva hjälp, överväg att anlita en bröllopsdagskoordinator.  Bröllopsplanerare erbjuder ofta olika nivåer av service.  Fråga om det ni är ute efter, om ni inte ser det på deras officiella prislista.

Ni har valt en plats med komplett paket.
”Detta är inte direkt en nackdel, men om ni har valt lokaler som erbjuder olika helservicepaket, är det kanske inte lika nödvändigt att ta hjälp av en bröllopskoordinator också,” säger Jayna Cooke.

Texten skriven av Jolène M. Bouchon på Brides.com, översättning av C Hertander
Alla bilder från PinterestEnglish version: 

Yes, weddings are joyful occasions, but, sometimes, planning one can be anything but. Sure, you can probably sweat through it, but it may pay to call in professional reinforcements. Here, we consider the pros and cons of using a wedding planner.


Pros:
They will sweat the details.

Chances are, you've never planned an event of this magnitude. So. Many. Details. Wedding planners have done this before - a lot - so they can help you wrangle details you might otherwise overlook. Planners can also help you make the most of your budget and allocate it properly.


They have insider knowledge of the local market.

Planners can be a godsend if you're putting together a wedding in a city where you do not reside. But locals can benefit, too, because they have likely worked with most of the venues and vendors in town. "Since many of us are full-time event planners, we are networking and researching vendors and suppliers to build our network and to stay ahead of the trends almost daily," says Leslie Weekes, wedding and event consultant in Washington D.C. and New York. "If we have a client who is looking for a cinematic photographer, finding one does not take weeks of research and sending emails that appear to go into the ether. It's one phone call."


They will spend their time, not yours. 

A planner who works full time with event planning, will not need to sneak away during office hours to make an important wedding-related phone call – it is their job to do so.


They will troubleshoot.

If something goes awry during the ceremony or reception - and something always does -
you don't have to take care of it. They'll worry so you don't have to.


Cons:
You have to relinquish some control.

If you are the type who cannot stand the idea of not doing everything yourself, it might be hard for you to turn over the details for one of the biggest events you are likely to have. “It's not impossible, of course,” says Weekes: "Contrary to what I was told when I first got into the business, Type-A clients work well with planners; in fact, I think they make us better planners." However, you need to be honest with yourself about whether it's something you can do comfortably. If so, says Jayna Cooke of EVENTup, be sure that your planner is as detail-oriented as you are and has values and communication styles that align with your own.


It is an additional cost. 

”Yes, planners have an inside track, which means they can sometimes they can save you money — but not always,” says Cooke. If your budget is already stretched, but you could really use help, consider a day-of coordinator. According to Graham planners often offer multiple tiers of service. Be sure to ask for a customized service if you don't see what you need on the planner's initial price list.

You chose a venue with prepackaged services.

”It's not a con necessarily, but if you choose a venue that offers prepackaged services, it's unlikely you'll need a planner's services,” says Cooke.

Text by Jolène M. Bouchon at Brides.com
All photos from Pinterest

Bröllopskoordinator i lokal
Bröllopskoordinator som dukar
Dessertbord

Kommentera gärna!

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln